Ettevõtte andmed
Revala Maamõõdubüroo OÜ
    Reg. nr: 10423954
    KMKNR:
    Asutatud: 1998
Tel: 6528203
Faks: 6566721
GSM: 5059967

Mustamäe tee 51 kab 407, IV korrus, Tallinn, Harjumaa
Avatud:
TUTVUSTUS
Katastriüksuste moodustamine maa erastamine, tagastamine, riigi omandisse jätmine, munipaliseerimine, katastriüksuste jagamine ja liitmine. Topograafiline mõõdistamine ehk geoalused ehitiste projektide koostamiseks ja detailplaneeringuteks. Teostusjooniste koostamine. Ehitiste mahamärkimine. Detailplaneeringute koostamine. Konsultatsioonid ja asjaajamine.

    KAUBAMÄRGID